Home

KBFYSIO.nl   wordt opnieuw vormgegeven en uitgebreid met informatie voor kinderen, ouders en vakgenoten. De kaart met alle locaties van de ledden van de werkgroep Zuid-Oost is nagenoeg geheel bijgewerkt.

Ook de collega's in het Noord-Oosten van Nedreland zijn zichtbaar.

@KBFYSIO.nl  2017-2021