Ouders

Ouders

Kinderbekkenfysiotherapie
Kinderbekkenfysiotherapie is het specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in behandeling van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.

Wat zijn de klachten?


Bovengenoemde problemen kunnen zich uiten in de volgende klachten:

 • urine- en/of ontlastingsverlies;
 • onrustige blaas, heel vaak plassen;
 • verstopping in de darmen (obstipatie);
 • verminderde eetlust, buikpijn, lusteloosheid;
 • blaasontstekingen;
 • angst om te plassen of te poepen;
 • bedplassen

Intake en onderzoek


Wanneer u bij de kinderbekkenfysiotherapeut komt zal er eerst een gesprek zijn samen met u en uw kind. Hier wordt de hulpvraag geïnventariseerd en krijgt u vragen over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar ontwikkeling en functioneren. Deze vragen zijn van belang om duidelijkheid te krijgen over het probleem en om te kunnen beoordelen welke therapie uw kind nodig heeft.

Na het intakegesprek zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Hier wordt gekeken naar de motoriek van uw kind, zoals het lopen, rennen, springen, hinkelen, huppelen etc. Dit is nodig om te zien op welke manier hij/zij beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. In sommige gevallen  zal er onderzoek van  de bekkenbodemspieren plaatsvinden.

Bekkenbodemspieren

De bekkenbodemspieren spelen onder andere een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Zij moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en weer volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Bij kinderen met plas- en poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen ze vooral moeten leren deze te ontspannen.

Behandeling

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van uw kind wordt er een behandelplan opgesteld in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

De therapie bij kinderen met plas – en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk materiaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem.
 • Aanleren van juist toiletgedrag / toiletritme / toilethouding
 • Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten
 • Oefentherapie gericht op:
  • algemeen lichaamsgevoel en beweging
  • bewustzijn en functie van de bekkenbodemspieren
  • verbeteren van plas- en ontlastingstechniek
  • adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit
  • ontspannen ademhaling
  • ontspanning algemeen

Het is belangrijk dat ouders achter de behandeling staan en meehelpen, anders zal uw kind dat merken en de moed snel verliezen. Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van uw kind en de ouders om de problemen aan te pakken. Ouders krijgen instructies hoe ze hun kinderen thuis het best kunnen begeleiden.

Herkent u bovenstaande problemen bij uw kind, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts en/of kinderarts of met de kinderbekkenfysiotherapeut. Ook voor eventuele vragen kunt u altijd terecht.

Verwijzing

Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist.
Een verwijzing is echter niet altijd noodzakelijk. Informeer hiervoor bij de behandelend fysiotherapeut.

Vergoeding

Kinderbekkenfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed (18x)

Aanvullende informatie

Artikelen Ouders School en Ouders Pubers

Interessante sites:
Buikpijn:

Verstopping bij kinderen:

Plassen:

Bedplassen:

Kinderboeken: