Verwijzers

Verwijzers

Kinderbekkenfysiotherapie, 

Oftewel gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid Kaart

Kinderbekkenfysiotherapie wordt gegeven door geregistreerde kinder- of bekkenfysiotherapeuten na een 1-jarige post HBO opleiding.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderbekkenfysiotherapie bij kinderen effectief is bij dysfuncties van blaas en darmen. Op de kinderleeftijd ingrijpen voorkomt problemen op latere leeftijd.  Jong geleerd is oud gedaan!

Indicaties kinderbekkenfysiotherapie 

Ouders en kinderen kunnen bij de gespecialiseerde fysiotherapeut terecht met de volgende indicaties.

 • Urine incontinentie (ook bij druppelverlies)
 • Overactieve blaas, urge en/of hoge mictie frequentie
 • Onderactieve blaas
 • Enuresis, zowel mono- als niet monosymptomatisch
 • (recidiverende) urineweginfecties
 • Dysfunctional voiding
 • Obstipatie
 • Fecale incontinentie
 • Chronische buikpijn
 • Angst voor mictie en defecatie
 • Vertraagde ontwikkeling van de zindelijkheid
 • Ophoudgedrag
 • Problemen op gebied van de seksualiteit bij de adolescenten

Onderzoek

 • Anamnese (ouders met of zonder kind, afhankelijk van de leeftijd)
 • Mictie-, enuresis- en defecatielijsten
 • Motorisch & lichamelijk onderzoek
 • Prikkelverwerkingslijst
 • Kwaliteit van leven vragenlijsten
 • Functieonderzoek van de bekkenbodemspieren
 • Echo en uroflowmetrie (indien aanwezig)

Behandeling

 • Basis urotherapeutische educatie & coaching
 • Oefentherapie
 • Myofeedback, TENS, uroflow, Echo (indien aanwezig)
 • Droogbedtraining waaronder plaswekkertraining
 • Ondersteuning medicatiebeleid in overleg met de verwijzend arts

Beroepsprofielen

Fysiotherapie:

Internetsites:

Ricthtlijnen:

Stroomschema’s:

UWI v9.pdf