Werkgroep

Missie

Dit netwerk is een samenwerkingsverband van KBF gespecialiseerde  fysiotherapeuten in het werkgebied Brabant, Limburg en Gelderland (en omstreken).

De leden leveren kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan KBF-patiënten waarbij landelijke richtlijnen en  evidence-based  handelen de leidraad vormen.

De kwaliteit binnen het netwerk wordt gewaarborgd door eisen te stellen aan werkervaring, werkwijze/methodiek, samenwerking, praktijkvoering, scholing en verantwoording (vastleggen van resultaten) op het gebied van KBF.

Het addendum wordt als basis beschouwd.

De geleverde zorg maakt onderdeel uit van ..… Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zorgverleners binnen deze keten. De patiënt met zijn gerichte hulpvraag staat daarbij centraal, waarbij de zorg in principe wordt geleverd in de eigen omgeving van de patiënt. Daarbij richten we ons op het verbeteren van de fysieke capaciteit, de fysieke activiteit en het behoud of vergroten van de maatschappelijke participatie.

Visie

Het KBF-netwerk wil het erkende netwerk zijn voor hoge kwalitatieve fysiotherapeutische zorg aan KBF-patiënten binnen het werkgebied Brabant, Limburg en Gelderland (en omstreken). zie Kaart

De fysiotherapeutische zorg heeft hierbij een herkenbare positie …. voor zowel verwijzers, patiënten als verzekeraars.

Het netwerk bereikt dit door continu te werken aan verbetering van onze zorgverlening op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid.

We maken daarbij gebruik van de nieuwste landelijke richtlijnen, ontwikkelingen en inzichten. Kwaliteit en uniformiteit in behandeling, verwijzing, rapportage en meetinstrumenten staan voorop. Het netwerk streeft er naar aangemerkt te worden door de zorgverzekeraars als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische zorg van KBF patiënten in het werkgebied.