Wordt lid

Alle leden worden geacht de regiobijeenkomsten bij te wonen. Deze worden op diverse plaatsen gehouden om de reistijden te beperken of zo eerlijk mogelijk te verdelen.

KBfysio leden